Zarząd Automobilklubu Chełmskiego

Grzegorz Gorczyca - prezes
Michał Kawka - wiceprezes
Joanna Cichowicz – skarbnik
Maciej Gorczyca – członek, przewodniczący 
komisji sportu samochodowego

Grzegorz Górski – członek, przewodniczący 
komisji bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Marcin Wędzina – członek, przewodniczący komisji turystyki.

Komisja Rewizyjna

  Waldemar Litwiniuk - przewodniczący
  Jerzy Jusiak - zastępca przewodniczącego
  Mateusz Kowalczuk - sekretarz

 

 

 

 
 
.